Skip to main content Skip to home page

Velg tomt

Trykk på ønsket tomt og finn informasjon og utsiktsbilde. Kontakt oss for visning.

Last ned PDF med veibeskrivelse her.

Ledige tomter Petterbråten
plot-1 plot-2 plot-3 plot-6 plot-7 plot-8 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Tomt nummer 53 ligger 390 meter over havet og har en størrelse på 1,3 mål.

På denne tomten kan du i teorien bygge et hus på xxxm2 og garasje på 50m2. Se mer under teknisk for informasjon om regulering.

Utsiktsbilde er fotografert i høyde med 2. etasje i et hus.

Se veibeskrivelse her
.

 

Er du interessert i tomten? Kontakt Oddvar Oland: oddvar@h-h.no / telefon: 952 22 300

Bildet nummer 2 er tatt i vestvendt retning. Hovedbildet (over) er tatt i retning sør-øst. For å få sett området i full panorama anbefaler vi å komme på visning.

Tomt nummer 54 ligger 388 meter over havet og har en størrelse på 1,25 mål.

På denne tomten kan du i teorien bygge et hus på xxxm2 og garasje på 50m2. Se mer under teknisk for informasjon om regulering.

Utsiktsbilde er fotografert i høyde med 2. etasje i et hus.

Se veibeskrivelse her
.

 

Er du interessert i tomten? Kontakt Oddvar Oland: oddvar@h-h.no / telefon: 952 22 300

Bildet nummer 2 er tatt i vestvendt retning. Hovedbildet (over) er tatt i retning sør-øst. For å få sett området i full panorama anbefaler vi å komme på visning.

Tomt nummer 55 ligger 385 meter over havet og har en størrelse på 1,2 mål.

På denne tomten kan du i teorien bygge et hus på xxxm2 og garasje på 50m2. Se mer under teknisk for informasjon om regulering.

Utsiktsbilde er fotografert i høyde med 2. etasje i et hus.

Se veibeskrivelse her
.

 

Er du interessert i tomten? Kontakt Oddvar Oland: oddvar@h-h.no / telefon: 952 22 300

Bildet nummer 2 er tatt i vestvendt retning. Hovedbildet (over) er tatt i retning sør-øst. For å få sett området i full panorama anbefaler vi å komme på visning.

Tomt nummer 58 ligger 375 meter over havet og har en størrelse på 1,35 mål.

På denne tomten (58) kan det bygges en fleremannsbolig med inntil 4 boenheter pr. tomt med tilhørende garasjer/uthus. Se reguleringsbestemmelser (i bunnen av siden) for fullstendig teknisk informasjon.

Utsiktsbilde snakker for seg selv – fotografert i høyde med 2. etasje i huset.

Se veibeskrivelse her
.

 

Retning Sør-øst-->

Er du interessert i tomten? Kontakt Oddvar Oland: oddvar@h-h.no / telefon: 952 22 300

Bildet nummer 2 er tatt i vestvendt retning. Hovedbildet (over) er tatt i retning sør-øst. For å få sett området i full panorama anbefaler vi å komme på visning.

Tomt nummer 59 ligger 373 meter over havet og har en størrelse på 0,85 mål.

På denne tomten kan du i teorien bygge et hus på xxxm2 og garasje på 50m2. Se mer under teknisk for informasjon om regulering.

Utsiktsbilde er fotografert i høyde med 2. etasje i et hus.

Se veibeskrivelse her
.

 

Er du interessert i tomten? Kontakt Oddvar Oland: oddvar@h-h.no / telefon: 952 22 300

Bildet nummer 2 er tatt i vestvendt retning. Hovedbildet (over) er tatt i retning sør-øst. For å få sett området i full panorama anbefaler vi å komme på visning.

Tomt nummer 60 ligger 373 meter over havet og har en størrelse på 1,15 mål.

På denne tomten kan du i teorien bygge et hus på xxxm2 og garasje på 50m2. Se mer under teknisk for informasjon om regulering.

Utsiktsbilde er fotografert i høyde med 2. etasje i et hus.

Se veibeskrivelse her
.

 

Er du interessert i tomten? Kontakt Oddvar Oland: oddvar@h-h.no / telefon: 952 22 300

Bildet nummer 2 er tatt i vestvendt retning. Hovedbildet (over) er tatt i retning sør-øst. For å få sett området i full panorama anbefaler vi å komme på visning.

Back to top